Vyberte stranu

Čo je spam

Spam je hromadne odoslaná elektronická komunikácia adresátom, ktorí sa k odberu takejto pošty neprihlásili. Väčšinou obsahuje rovnaký obsah e-mailu všetkým adresátom.

Spam sa nazývajú aj nevyžiadané príspevky na sociálnych sieťach, v chatroome alebo diskusnom fóre. Hrozby spamu sú tiež rôzne, od otravovania reklamou až po nebezpečný phishing, lákanie peňazí, šírenie vírusov a iných nelegálnych praktík.

Nevyžiadaná komunikácia na rozdiel od spamu môže byť aj jeden samostatný e-mail, napríklad obchodná ponuka, zákon nerozlišuje hromadnú alebo individuálnu komunikáciu.

V tomto článku sa venujeme spamu a nevyžiadanej komunikácii e-mailom. Rozdiel medzi spamom a nevyžiadanou komunikáciou je v kategorizácii. Nevyžiadaná komunikácia je jedna skupina spamu. Názov nevyžiadaná komunikácia je uvedený v dvoch slovenských zákonoch, slovo spam ani raz.

Spam je všeobecne zaužívaný názov prebraný z angličtiny, Gmail, Hotmail, Yahoo a iní e-mailový poskytovatelia umožňujú do priečinka spam označiť a zberať nevyžiadanú komunikáciu. V angličtine sa spamu hovorí aj unsolicited mail.

Rozdiel medzi spamom a hromadným rozosielaním e-mailov je obrovský. Veľa firiem na Slovensku pošle mesačne státisíce e-mailov a ani jeden nie je spam.

E-shopy, cestovné kancelárie, faktúry od dodávateľov, štátna správa v komunikácii s občanom, potvrdenky, registrácie na rôznych portáloch, to všetko za určitých okolností nie je spam.

Kedy sa z e-mailu stane spam?

  • Adresát sa dobrovoľne neprihlásil k odberu takéhoto e-mailu spôsobom opt-in, tzv. predchádzajúci súhlas.
  • Adresát svoj súhlas zrušil, alebo komunikáciu odmietol, a naďalej dostáva nevyžiadanú komunikáciu.

Podľa zákona o elektronickom obchode poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

Čo nie je spam

Ak máte preukázateľný súhlas, tzv. opt-in, napr. klient súhlasí na vašej stránke s odosielaním a označí vo formulári jednoznačný súhlas s elektronickou komunikáciou, nie je to spam.

Pri komunikácii s fyzickými osobami

Podľa zákona o elektronických komunikáciach, ak prevádzkujete nejakú službu, e-shop, webovú stránku a chcete posielať svojim už existujúcim klientom e-mail ohľadom vlastných tovarov, ak ste ich kontaktné informácie získali zákonnou cestou pri predchádzajúcom predaji, napríklad v objednávke označili súhlas s prijímaním reklamných e-mailov, súhlas takého klienta nepotrebujete.

Súhlas musí byť preukázateľný. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe.

Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla.

Pri komunikácii s právnickými osobami 

Podľa zákona o reklame sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.

Zákon reklamu definuje aj takto: Reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Ak máte preukázateľný súhlas, obchodnú ponuku môžete poslať bez hrozby sankcie, avšak tento zákon dosť komplikuje možnosť slobodne osloviť firmu obchodnou ponukou.

V praxi niektorí odborníci odporúčajú namiesto obchodnej ponuky najprv osloviť klienta žiadosťou o súhlas so zaslaním obchodnej ponuky, čo nie je reklama podľa hore uvedenej definície, uložiť si jeho súhlas, aby bol preukázateľný a až po udelení súhlasu odoslať samotnú obchodnú ponuku.

Posielate veľa e-mailov a končia v spame?

Vieme Vám pomôcť s legálnym zberom e-mailov na Vašej stránke a s hromadným odosielaním e-mailov v súlade s GDPR, podpora odhlásenia z odberu jedným klikom. 

Hromadné odosielanie e-mailov

Newsletter, oznamy klientom, spätná väzba, formuláre, posielanie dokumentov, automatizované kampane.

Uvidíte štatistiky otvorených e-mailov a klikov, podpora UTM kódov.

Shares
Share This