Vyberte stranu

Rezervačný systém

Umožnite zákazníkom objednať sa cez Vašu webstránku.

Objednávací systém zvládne objednanie viacerých ľudí na jeden časový interval, ale aj objednávky po jednom podľa zamestnancov alebo miestností.

Máte záujem o demo rezervačného systému?

Funkcie podporované rezervačným systémom

S nastaveniami rezervačného systému Vám pomôžeme, zabezpečíme fungovanie e-mailov, synchronizáciu s Vašim Google kalendárom, pri lokalitách pomôžeme aj s integráciou Google máp, nastavením pracovných dní a dní voľna.

E-mailové notifikácie

Potvrdenie, zrušenie, preplánovanie rezervácie, ale aj pripomenutie sa zákazníkovi deň pred alebo deň po rezervácií.

SMS notifikácie

Rezervačný systém vie posielať vybrané notifikácie aj cez SMS. Dá sa presne vybrať, ktoré z nich sa posielajú cez SMS, ktoré cez e-mail alebo oboje.

Cenník SMS pre Slovensko a Česko
Slovensko

O2 $0.0975
Orange $0.14625
Swan (4ka) $0.0975
Telekom $0.14625

Česko

O2 $0.105
T-Mobile $0.0735
Ufon $0.0735
Vodafone $0.0735

Platba kartou

Okrem platby na mieste podporuje systém platby kartou. 

Cenník poplatkov za VISA/Mastercard transakcie
Poplatky obchodníka za transakcie VISA/Mastercard 1.4% zo sumy + 0.25€.

Synchronizácia s kalendárom Google

Po prepojení dokáže Vaša stránka komunikovať s kalendárom napr. vo Vašom telefóne a synchronizovať rezervácie.

Integrácia máp Google

Pri lokalite alebo zamestnancovi sa zobrazí mapa, aby zákazník ľahšie našiel miesto rezervácie.

Ako rezervačný systém funguje?

Zákazník sa objedná na stránke rezervácií. Okamžite mu príde potvrdenka e-mailom alebo SMS. Vy si môžete priamo v administračnom systéme upraviť, čo presne zákazníkovi príde e-mailom. Zákazníkovi môžete prostredníctvom e-mailu umožniť aj zrušenie rezervácie.

Dva hlavné spôsoby využitia rezervačného systému:

1. Služba / Lokalita / Zamestnanec

Vhodné pre služby ako ambulancia lekára, kaderníctvo, konzultácie. Zákazník si podľa dátumu vyberie voľný časový interval z Vášho kalendára a objedná sa.

2. Viac zákazníkov na jeden termín

Vhodné pre wellness, fitness, kurzy, podujatia, kiná, … Viacero zákazníkov, v počte, ktorý si určíte Vy, sa môže objednať na ten istý termín.