Vyberte stranu

Home office s Google Cloud

Minimalizujte svoje straty počas ťažkých časov s Koronavírus COVID-19.

Umožnite svojim zamestnancom bezpečnú a efektívnu prácu z domu.

  • Porady, stretnutia, konferencie, dozorné rady cez video
  • Chat podľa oddelení, celofiremný chat, individuálne chatroomy ..
  • Práca na dokumentoch v tímoch, naraz môžete upravovať dokument s kolegami, vidieť zmeny online, komentovať svoje zmeny

Home office uľahčujeme firmám pomocou služby G Suite od Google Cloud

S G Suite má Vaša firma profesionálne e-mailové riešenie podobné službe Gmail, kde môžu Vaši zamestnanci pohodlne a bezpečne pracovať s e-mailom z domu, posielať veľké prílohy a zdieľať súbory v rámci organizácie alebo s klientom.

G Suite má v sebe v tej istej cene zabudované aj video hovory, team chat.

Online aplikácie na správu dokumentov, tabuliek, prezentácií, formulárov umožňujú tímom spolupracovať na projektoch, kdekoľvek na svete sa nachádzajú. Umožňuje firmám efektívnu tímovú prácu, lepšiu organizáciu cez Google Kalendár, Tasks a Keep.

Spolupracujte na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách na diaľku v tímoch

Bez nutnosti sa stretávať, zamestnanci Vašej firmy môžu spolupracovať viacerí na jednom dokumente, vymieňať si poznámky a návrhy a zdieľať dokumenty medzi sebou, v rámci oddelení alebo s klientom.

Video porady a „stretnutia“

Komunikujte z bezpečia domova vrámci firmy cez video rozhovor jeden na jedného alebo v rámci celého tímu. Organizujte pozvánky na stretnutia cez online zdieľaný kalendár.

Chat medzi kolegami alebo oddeleniami

Bezpečne komunikujte v rámci Vašej organizácie naprieč oddeleniami, v rámci tímov, vrámci celej firmy alebo individuálne medzi zamestnancami. 

Odľahčíte firemný e-mail od neoficiálnej konverzácie, rýchlejšie napredujete v rámci tímu a spoločne môžete poznámkovať a komentovať zdieľané dokumenty.

Disk od Google

Organizujte firemné dokumenty v cloude. Budú prístupné Vášmu tímu, kdekoľvek na svete – v home office, na dovolenke alebo medzi pobočkami. Vy kontrolujete, kto alebo aké oddelenie má prístup ku ktorým dokumentom.

Z Disku sa ľahko dokumenty pridávajú ako prílohy do e-mailu, môžete tak poslať klientovi neobmedzene veľkú prílohu.