SEO Optimalizácia pre vyhľadávače

Zlepšenie pozície v Googli, zvýšenie návštevnosti webu

Poznáte 3 zdroje návštevnosti webu, organickú z vyhľadávačov, priame prístupy zo zadania adresy webu priamo do internetového prehliadača alebo od robotov, a návštevnosť z preklikov z odkazov iných webov, e-mailov, sociálnych sietí a reklamy.

SEO sa venuje optimalizácii webstránky pre zvýšenie organickej návštevnosti z vyhľadávačov, je to skratka pre Search Engine Optimization.

SEO pre novú webovú stránku

Pri nových stránkach a textoch je hlavná úloha SEO navrhnúť názvy a popisy stránok tak, aby sa zhodovali s tým, čo ľudia naozaj vyhľadávajú. Po spustení stránky čím skôr vygenerovať XML súbor tzv. „sitemap“ so zoznamom všetkých stránok a oznámiť Googlu a Bingu, kde sa nachádza, aby roboti GoogleBot a BingBot indexovali stránky do vyhľadávania.

SEO pri prerobení webovej stránky

Pri prerobení starej webstránky na novú je dôležité nestratiť existujúce pozície vo vyhľadávaní, ak sa už Vaša stránka zobrazuje. Nové podstránky je dôležité rýchlo zaradiť do vyhľadávania, nastaviť presmerovania 301 redirect zo starých zaniknutých na nové relevantné URL.

Trhový podiel Google je na Slovensku v roku 2019 až 97.9% vyhľadávaní a Bing od firmy Microsoft iba 1.1%, ostatné vyhľadávače sú bezpredmetné (zdroj StatCounter). Firmy ako Azet, Zoznam, Centrum už majú tiež zabudovaný Google. Našim klientom pridávame stránky prioritne do Google aj do Bing, lebo po čerstvej inštalácii PC s Windows je predvolený prehliadač často Bing, tak prečo prísť o to 1 – 2%.

Pri tvorbe stránky a prerábaní starej stránky sa dá veľa pokaziť. Každá chyba znamená zdržanie niekoľko dní až týždňov, preto ak je pre Vás SEO dôležité, je potrebné, aby s Vami pracoval niekto skúsený, kto už má všetky „muchy vychytané“ a kopu trikov v rukáve.

Ako Vám pomôžeme so SEO pri tvorbe novej stránky?

Pomôžeme Vám napísať texty tak, aby vo vyhľadávaní dávali zmysel. Z praxe a pomocou analytických nástrojov ako je Semrush, Google Ads Keyword Planner zistíme, čo sa na vaše texty vyhľadáva v akom množstve mesačne a podľa toho napíšeme správny nadpis a popis stránky, odporučíme, aké kľúčové slová by sa mali na stránke nachádzať na popredných miestach.

Ak si budete platiť reklamu cez Google alebo Facebook, toto vám zabezpečí zároveň dobré quality / relevance score a budete platiť menej aj za reklamnú kampaň.

Okrem nástrojov používame aj sedliacky rozum, vžijeme sa do zákazníka a rozlíšime, či by hľadali vaše kľúčové slová v jednotnom alebo množnom čísle a pri službách či v nominatíve alebo genitíve.

Náš skúsený SEO administrátor nastaví na webstránke generovanie zoznamu stránok do XML súboru. Pridá a overí Vašu stránku do Google Search Console, Bing Search Console, kde môžeme sledovať, či sú všetky stránky správne načítané v Google a Bing vyhľadávačoch a nastaví upozornenia, keby bol nejaký problém.

Ako Vám pomôžeme so SEO pri prerobení stránky?

Pri prerábaní webstránok často vznikajú nové podstránky, ale niektoré podstránky obsahovo zostanú podobné a už sa nachádzajú v Google a majú vybudovanú svoju pozíciu.

Stránky, ktoré sa umiestňujú na dobrej pozícii upravíme tak, aby sme danú pozíciu zachovali.

Podstránky, ktoré zaniknú, ale vzniknú nové s podobným obsahom presmerujeme cez 301 redirect na stránky s novým obsahom.

Ak sa mení celá štruktúra stránky, napr. z domena.sk/index.php?stranka=xyz na https://www.domena.sk/xyz, zabezpečíme, aby sa cez 301 redirect po prekliku na staré výsledky v Google návštevníkovi nezobrazila chybová stránka 404 error, ale ho presmerovalo na nový obsah.

Oznámime Google a Bing profesionálne a správnym spôsobom cez Search Console všetky zmeny na stránke a počas indexovania budeme sledovať, či nevzniknú chyby.

V minulosti sa nám podarilo presunúť veľa veľkých a navštevovaných webov na novú stránku bez straty pozície vo vyhľadávaní a návštevnosti, skôr si polepšili.

Ak pri prerobení stránky vznikajú nové stránky, platí to čo v odstavci venovanom novým stránkam.

Čo získate, ak si vytvoríte stránku alebo e-shop s nami

Automatické generovanie súboru sitemap XML

Po pridaní podstránky, produktu alebo blogu na web sa vždy automaticky vygeneruje nová mapa stránok, ktorú si Google a Bing automaticky stiahne a nemusíte ručne robiť nič.

q

Jednoducho môžete stránku zakázať vo vyhľadávačoch

Systém WordpPress a SEO moduly, ktoré pre vás nainštalujeme umožnia jednoduchým nastavením bez znalostí programovania vylučiť konkrétne stránky z vyhľadávania.

Náhľad na výsledky vyhľadávania

Pri pridávaní novej stránky uvidíte vopred grafický náhľad, ako sa bude vaša stránka zobrazovať v Google, či ste nezadali príliš veľa textu do popisu, veľmi to pomáha s predstavivosťou. 

w

Všetky stránky sledujeme automaticky

Každú stránku, ktorú máme v správe pridáme do Google a Bing Search Console, overíme ju cez DNS nastavenia domény a nastavíme notifikácie, aby sme okamžite vedeli, keby sa so stránkou niečo dialo v indexoch Google alebo Bing.

Anti-vírusová ochrana

Naše stránky sú pravidelne kontrolované antivírom. Ak Google nájde na stránke vírus alebo malware, okamžite ju zablokuje, takto zabránime automaticky tomu najhoršiemu.

Naše stránky sa načítavajú rýchlo

Google má už od roku 2016 väčšinu vyhľadávaní z mobilu a kladie dôraz na rýchlosť načítania stránky. Už v roku 2010 vydal usmernenie pre webmasterov, kde vysvetľuje, že bude v rámci vyhľadávania uprednostňovať rýchlejšie stránky.

E-shopy a ich produkty budú správne zaradené

Pri e-shopoch používame WooCommerce, ktorý automaticky generuje štruktúrované data o výrobku pre Google, tzv. snipplets.

Ako sa editujú SEO nastavenia pri pridávaní alebo úprave stránky

Klientom na WordPress stránke nainštalujeme modul YoastSEO, ktorý umožňuje vidieť náhľad výsledkov vyhľadávania okamžite ako vpisujete nadpis a popis vašej stránky. Môžete si prepnúť aj na mobilné zobrazenie a vidieť tak, či sa váš text bude zobrazovať vo výsledkoch Google celý.