Hromadné odosielanie e-mailov

Potrebujete odosielať niekoľko tisíc e-mailov naraz bez toho, aby sa Vaše e-maily dostali do spamu alebo Vám ich blokoval váš internetový provider?

Táto služba je vhodná pre

Newslettre

Zbierate e-maily od zákazníkov e-shopu alebo v zbernom formulári na stránke?

i

Oznamy, spätná väzba, formuláre, dokumenty

Posielate často klientom dokumenty, žiadosti, oznámenia prostredníctvom e-mailu?

Automatizované e-maily

Potrebujete, aby sa určitý e-mail odoslal v kontrétny dátum, napríklad 14 dní od objednávky, v deň narodenín a podobne?

Čo ponúkame

N

Online softvér v slovenskom / anglickom jazyku

Po prihlásení sa užívateľským menom a heslom môžete tvoriť / importovať zoznamy a e-mailové kampane / oznamy. Kampane sa dajú automatizovať aj naplánovať na konkrétny dátum a čas v budúcnosti. 

N

Štatistiky

Po odoslaní e-mailovej kampane sa začnú zobrazovať štatistiky ako koľko ľudí si otvorilo e-mail, koľko kliklo na ktorý odkaz v e-maili a či e-mail bol doručený / nedoručený alebo označený ako spam. Systém podporuje vkladanie UTM kódov pre Google Analytics.

N

Zabezpečenie získania súhlasu

Systém podporuje dvojitý súhlas, tzv. „double opt-in“, kde klient po zadaní e-mailu do zberného formulára musí potvrdiť existenciu svojej e-mailovej schránky kliknutím na overovací link. Získate tak dôkaz súhlasu.

N

Odhlásenie zo zoznamu

Pre zabezpečenie legálnej prevádzky e-mailového zoznamu musíte umožniť príjemcovi bez zbytočných prekážok odhlásenie sa z odberu. V našom systéme je to jednoduché a automatizované.

N

Automatizované e-maily

Tzv. autoresponders umožňujú odosielanie vopred pripravených šablón e-mailu na základe dátumových záznamov ako dátum narodenia, deň pridania do zoznamu. 

N

Prepojenie s API

Zákazníci, ktorí by chceli e-maily do zoznamu pridávať programaticky sa môžu napojiť na veľmi jednoduché API rozhranie (zvládne každý programátor) a zoznamy sa plnia automaticky z akéhokoľvek softvéru CRM, E-shopu a podobne.

N

Rýchlosť odosielania

Náš systém dokáže odosielať až 50 – 300 e-mailov za sekundu. 100 000 e-mailov sa tak odošle v priemere za 5 – 25 minút.

N

Whitelisting

Ak máte starší zoznam e-mailov, je potrebné vykonať tzv. whitelisting – očistenie zoznamu. Za malý poplatok vám pomôžeme váš zoznam dať do poriadku renomovanou službou.

N

GDPR a zákon o reklame

Pre legálne fungovanie newslettra je v niektorých prípadoch potrebné spĺňať zákonom stanovené podmienky. Pomôžeme Vám systém nastaviť správne.

N

Ochrana proti spamu

Nastavíme DKIM, SPF a CNAME záznamy na vašej doméne tak, aby služba technicky spĺňala proti-spamové opatrenia.

Cenník odosielana hromadných e-mailov

Inštalačný poplatok 299€, jednorazovo.

Mesačný poplatok za údržbu, aktualizovaný softvér a telefonickú podporu je 99€. 

V mesačnom poplatku je započítaných  100 000 e-mailov. Ak prekročíte 100 000 e-mailov mesačne, za každých ďalších 1000 e-mailov účtujeme 1€.

Zaujala Vás táto služba?

Napíšte nám alebo zavolajte na +421 950 499 567, radi odpovieme na vaše otázky.

p

Neoverené zoznamy

Nepodporujeme odosielanie e-mailov na zoznamy, kde klient nemá dokázateľný súhlas prijímateľa, ak ide o marketingový newsletter.

p

Podozrivé zoznamy

Pred spustením služby náš technik overí zoznam. Za podozrivý zoznam považujeme akýkoľvek zakúpený zoznam, alebo zoznam, ktorý obsahuje viac ako 0.5% neexistujúcich e-malilov. Ak sa nachádza v zozname e-mailová adresa pôvodom „mail trap“, odmietame použiť zoznam aj po vyčistení.

Ak máte legitímne nadobudnutý zoznam, toto sa vás na 100% netýka. 

Ako to funguje technicky a čo používame za softvér

Celý systém a proces je nastavený tak, že e-mail odosielateľa je Vaša zvolená e-mailová adresa, na ktorú ak prijímateľ odpovie, tak e-mail dostanete do vašej bežnej e-mailovej schránky.

Vaše existujúce firemné e-maily ostanú nedotknuté, posielanie e-mailov zo serveru nebude ovplyvňovať negatívne reputáciu existujúcich e-mailových stránok.

Server pre odosielanie bude zobrazovať napr. newsletter.vasadomena.sk, z vonka sa bude e-mail tváriť ako od Vás.

Softvér, ktorý používame sa nazýva Sendy. Celý systém beží na našich serveroch, naša firma ho prekladá do slovenského jazyka, aktualizuje bezpečnostné záplaty, zabezpečuje nepretržitú prevádzku a zálohy dát.

Vaše e-maily sú v bezpečí, nakoľko prístup k zoznamom má iba naša oprávnená osoba a vy. Prístup do systému je zabezpečený HTTPS šifrovaním prostredníctvom SSL certifikátu.

E-maily odosielame cez firmu Amazon Inc.. Jedna z najväčších firiem na svete okrem e-shopu Amazon.com prevádzkuje aj jedny z najväčších data-centier na svete. Práve cez nich nakupujeme služby AWS SES, SNS, cez ktoré posielame e-maily hromadne.

Výhodou použitia AWS je, že nepotrebujete otužovať reputáciu vašich firemných serverov a zamestnávať veľmi špecifických IT odborníkov, aby Vám udržiavali IP adresu odosielajúceho servera na Whiteliste. Amazon posiela milióny e-mailov za hodinu a jeho servery neodmietne žiadna internetová služba ako Outlook, Gmail, Hotmail, Zoznam, Centrum a podobne.