Vyberte stranu

Ekologický webhosting

Prevzatie zodpovednosti za životné prostredie vo svete hostingu znamená, že je potrebné získavať energiu z obnoviteľných zdrojov a používať energeticky účinný hardvér.

Naša firma využíva data centrum v Nemecku, ktorá 100% energie získava z vodnej energie bez obsahu oxidu uhličitého a je šetrná k životnému prostrediu. Energiu získava od firmy Energiedienst AG, spoločnosti certifikovanej TÜV.

Energeticky účinný hardware

Spotreba energie hardvérových a sieťových komponentov sa používa sa ako základné kritérium pri výbere komponentov.

Vyberte si nás s čistým svedomím

Napriek dôrazu na energetickú efektivitu a s ohľadom na životné prostredie máte k dispozícii najvyššiu kvalitu komponentov a výkon serverov rovnaký alebo vyšší ako v bežných data centrách.